הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה מי שמסתפק אם בירך ברכה ראשונה?

תשובה:

המסופק אם בירך ברכה ראשונה, יכול להמשיך לאכול ללא ברכה.
אם יכול - יפטור זאת עלי ידי ברכה על אכילת מאכל אחר, או שיבקש מחברו שיוציאו בברכה. או שישנה מקומו על מנת להתחייב מחדש בברכה. (וראה עוד שם)

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק יא סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה