הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כלה תברך שהחיינו כשטובלת בפעם הראשונה?

תשובה:

כלה הטובלת בפעם הראשונה לפני החתונה לא מברכת שהחיינו. וכן כאשר מדליקה נרות שבת בשבת הראשונה לאחר החתונה.
וטוב שתברך על בגד חדש או פרי חדש ותכוון לפטור את המצוה שעושה פעם הראשונה.

פוסק: הרב בניהו דיין

ספר: שו"ת דברי בניהו

מקור: חלק יח סימן יז עיין ש"ך ביו"ד סימן כח סק"ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה