הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לברך ברכת 'שהחיינו' על מכונית חדשה?

תשובה:

הקונה לעצמו רכב חדש או הקונה רכב מבעלים קודמים (יד שניה) מברך 'שהחיינו' אם שמח בקנייה זו. ואם קנה את המכונית גם לשימוש של בני ביתו אזי מברך 'הטוב והמטיב'.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: על פי שו"ע אורח חיים סימן רכג' סעיפים ה-ו. ומשנה ברורה ס"ק יג

תשובה נוספת:

יש לברך שהחיינו על קניית מכונית חדשה.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: חלק ג סימן פ וראה שערי ברכה פרק כ' הערה סא.

תשובה נוספת:

הקונה מכונית חדשה או תכשיטי זהב לאשתו או שאר כלים ששמח בהם, רשאי לברך שהחיינו, אולם נהגו לברך על בגד חדש ולפטור את הכלים שקנה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סימנים רכג- רכה סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה