הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגבר לעשות ניתוח פלסטי?

תשובה:

גבר שרוצה לעשות ניתוח פלסטי רשאי לעשות זאת רק לצורך בריאותי, או כדי להסיר דבר מכוער מחזותו הגורם לו צער ובושה גדולה. אבל לדם יופי יש לאסור.

פוסק: הרב יהושע בן ציון חילו

ספר: שו"ת משנת יהושע

מקור: חושן משפט חלק א סימן קכז

תשובה נוספת:

מותר לנערה / בחורה לעשות ניתוח פלסטי, על מנת לתקן ולשפר את הצורה החיצונית
שלה כדי שתוכל למצוא שידוך הגון, וכן לאשה נשואה בכדי שתתחבב על בעלה. ובלבד שהדבר
יעשה על ידי רופא מומחה שלא תצא תקלה על ידו.
פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימנים תכ,תכו הלכות שמירת הנפש סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ניתוח פלסטי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה