הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם החתן רשאי לקדש עם טבעת שקיבל במתנה מהוריו?

תשובה:

חתן שקיבל במתנה טבעת מהוריו, או מאחרים על מנת לקדש את הכלה, יתכוון הנותן להקנותה במתנה גמורה, והחתן יכוול לקנותה על ידי קניין הגבהה של 3 טפחים.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: פרק ז סעיף יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה