הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבעל חנות למכור מוצר מזון כשר, שאינו סוג הכשרות שעליו מקפיד הקונה?

תשובה:

המוכר לאדם מוצר מזון כשר, שאינו סוג הכשרות שידוע שעליו מקפיד הקונה, צריך המוכר להודיע על כך לקונה, שאם לא כן המוכר עובר על איסור אונאה והמכירה תיהיה מקח טעות.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: חושן משפט פרק יט סעיף כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אונאה, גניבת דעת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה