הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שחולה בקורונה ואינו מרגיש טעם בפיו ובגרונו, יברך בליל הסדר על מרור?

תשובה:

מי שואינו מרגיש טעם בפיו ובגרונו, לא יברך בליל הסדר על מרור, וטוב שישמע את הברכה מאדם אחר.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק טז סימן פ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קורונה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה