הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להניח מרק על הפלטה בעודה כבויה ועתידה להידלק על ידי שעון שבת?

תשובה:

מותר בשבת להניח מרק מבושל על הפלטה בעודה כבויה ועתידה להידלק על ידי שעון שבת, כיון שאינו מחמם את המרק בפעולה מיידית, אלא  רק גורם שיתחמם המרק לאחר מכן וזה "גרמא" שמותר.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: יביע אומר

מקור: חלק י או"ח סימן כו וראה גם חזון עובדיה שבת ח"א עמוד צ וחלק ד עמוד שמח

תשובה נוספת:

קדירה ובה אוכל מבושל כל צורכו, אזי בערב שבת מותר ליתן אותה על גבי כירה חשמלית בשעה שזו אינה מופעלת, אף כשהיא מחוברת לשעון שבת שיפעיל אותה בשבת, והוא שהכירה תיהיה מכוסה כראוי ולא יוריד את הקדירה מעל גבי הכירה ויחזירנה בשבת לפני חיבור החשמל. וכל שכן שבשבת עצמה אסור ליתן קדירה על הכירה אפילו בשעה שאינה מופעלת. אבל מותר לומר לנכרי לעשות זאת כשהכירה אינה מופעלת עדין.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק א סעיף לב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה