הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שנהג במדינתו לחכות שעה בין בשר וחלב ועלה לארץ ישראל האם ימשיך להמתין שעה? מה הדין להפך?

תשובה:

מי  שהיה רגיל במדינתו להמתין שעה בין בשר לחלב ועלה לארץ ישראל צריך להחמיר מכאן ואילך להמתין שש שעות. מי שהתחתן עם בת חו"ל ועבר לגור במדינתה ששם נהוג להמתין שעה (כגון הולנד) ובדעתם להשאר לגור שם רשאי מכאן ואילך להמתין שעה אחת כמנהג המקום.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני עמוד קצג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה