הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה אם נתערבו כלי חלב ובשר ואינו יודע להבחין ביניהם?

תשובה:

אם נתערבו כלי חלב ובשר ואינו יודע  להבחין ביניהם, לאחר שיכשיר אותם יהיה מותר לו לייעד את הכלים, מי לבשר ומי לחלב.
וכן הדין אם הוא מסופק אם השתמשו בכלי מסויים לבשרי או חלבי שמותר להגעילו  ואחר כך ישתמש בו למה שירצה.

פוסק: הרב אהרון רייכמן

ספר: להלכה

מקור: המדריך למטבח סימן סז סעיפים ט-י . כל הנ"ל כשאין כאן דין ביטול, וכן ראה שו"ת שבט הקהתי חלק א סימן רכה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה