הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה זמן צריך להמתין בין בשר לחלב לגבי מי רק טעם את הבשר?

תשובה:

מי שטעם בשר או תבשיל בשרי ופלטו מיד, אין צריך להמתין שש שעות כדי לאכול גבינה, אבל אם טעם מעט ובלע צריך להמתין.

פוסק: הרב בניהו דיין

ספר: שו"ת דברי בניהו

מקור: חלק טו סימן כב וכן ראה ברמ"א סימן פט סעיף ג ובבית יוסף סימן קעג או"ח ועוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה