הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם טלפון נייד (סולורלי) שיש בו שעון הנו מוקצה בשבת?

תשובה:

טלפון נייד (סלולרי) שיש בו שעון מותר לטלטלו בשבת כדי לראות את השעה (אבל לא להניחו בכיס),  וכן מותר לטלטלו אם צריך  את המקום בו מונח הטלפון. כמו כן כאשר השעון המעורר שבתוכו מצלצל  יהיה רשאי להרחיקו אם הדבר מפריע לו.

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: שבת חלק ב פרק כג סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה