הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לשאת על גופו מכשיר הולטר?

תשובה:

מי שנאלץ לשאת צמוד על גופו מכשיר בדיקת א.ק.ג (הולטר), יהיה מותר לו הדבר כיוון שאין הדבר נחשב לאיסור בגלל הרישום וגם לא איסור בונה, כל זאת אם יש במקום עירוב.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שלחן שלמה

מקור: חלק ב סימן קלז

תשובה נוספת:

חולה לב שצריך לעבור רישום א ק ג במשך שעות בבית, כשמורכב על גופו מכשיר קטן הולטר המקליט באופן אוטומטי כל פעימות הלב, יעשה זה אך ורק בימות החול. אם נאלץ החולה להתחבר למכשיר למשך הימים ששי ושבת, מותר לו לעשות זאת כי אין איסור דאורייתא בעצם הרישום, אף אם כל מאמץ שלו יגרום לרישום נוסף.ואסור לו לצאת בשבת במכשיר לרחוב במקום שאין עירוב. וידאג שבזמן הרכבת המכשיר ביום ששי שיגלחו לו בחזה גם את מקומות בהם ידביקו את הפלסטרים המצמידים לגופו את חוטי המכשיר, כדי שבשבת לא ייתלש כל שיער בזמן הורדת הפלסטרים מגופו. בשבת, יסיר החולה את המכשיר כולו מגופו וישאיר אותו בעודו פועל במקום שמור עד שיחזירו לבית החולים לאחר השבת.

פוסק: הרב אברהם סופר אברהם

ספר: נשמת אברהם

מקור: דיני שבת, יום טוב ויום כיפור, הקדמה סעיף לא עמודים 18-19

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה