הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להניח בשר (ולהפך) בתוך כלי נקי חלבי?

תשובה:

למעשה אין להניח מאכל צונן לכתחילה בשר בכלי חלבי נקי, ולא מאכל חלבי בתוך כלי בשרי נקי. אומנם אם נהוג לנקות ולהדיח את הכלי לאחר השימוש בו יהיה מותר להניח מאכל מהמין ההפכי על סמך זה שאחר כך ידיח את הכלי ( אבל לא במים רותחים), אבל נוהגים להימנע מלעשות זאת.
יש שהתירו כשמדובר באופן עראי, כגון כשהוא בדרך, או מציאות אחרת שאין לו כלים כפולים. (הגרמ"ש קליין).
פוסק: הרב זאב הופשטטר

ספר: הלכות בשר וחלב

מקור: פרק ג ענף ד סעיף מג ועיין בפירוט בהערה פ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה