הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חולה המקבל מזון דרך המעיים מותר להאכילו בשר וחלב בזה אחר זה?

תשובה:

חולה המקבל מזון דרך המעיים מותר להאכילו בשר וחלב בזה אחר זה ללא הפסקת זמן ואפילו בבת אחת, ובתנאי שלא בושלו יחדיו.
חולה זה מותר אף להאכילו דברים אסורים.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק כא סעיף כז וראה גם ציץ אליעזר חלק יד, ע

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה