הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול דגים עם חלב?

תשובה:

מנהג ספרד לאסור אכילת דג עם חלב מפני הסכנה. (פרט לחמאה). מאידך, אשכנזים לא אסרו זאת.
כמו כן, על פי כל המנהגים מותר לאכול חלב ודגים בה אחר זה ואפילו באותה ארוחה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק יא סעיף לד

תשובה נוספת:

מותר לאכול דג  עם חלב.

פוסק: הרב זאב הופשטטר

ספר: הלכות בשר וחלב

מקור: פרק א סעיף כד ובהערה עא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה