הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

נמצאו 386 תוצאות:

 1. אב הרחמים - צדקתך צדקה
 2. אב הרחמים - צדקתך צדקה
 3. אבלים = מוזמנים
 4. אוזני המן
 5. אוזני המן חלביים
 6. אורחים לסעודה - משלוח מנות
 7. איבוד כספי מתנות לאביונים
 8. אין לו למי לתת
 9. אינו שומר מצוות
 10. איסוף בפרזים לעני שגר בכרכים
 11. אירוסין בליל תענית אסתר
 12. אכילת בשר?
 13. אכילת לחם
 14. אכל בטעות
 15. אשה
 16. אשה
 17. אשה
 18. אשה לאשה
 19. בהקפה -
 20. בחור ישיבה -
 21. בידוד נגיף קורונה - שבת זכור
 22. ביטול מנהג "המן"
 23. בלילה - ליל פורים
 24. בלילה או ביום
 25. בן י"ד לעני בן ט"ו ולהפך
 26. בן יד' שהלך למוקפים
 27. בן כרך (מוקף) שהלך לעיר
 28. בן כרך (מוקף) שהלך לעיר
 29. בן כרך (מוקף) שהלך לעיר
 30. בן כרך (מוקף) שהלך לעיר
 31. בן כרך בקריאה לבני העיר
 32. בן כרך שהלך לעיר בי"ד וחזר בט"ו
 33. בן עיר שהלך לכרך
 34. בן עיר שהלך לכרך
 35. בן עיר שהלך לכרך
 36. בן עיר שהלך לכרך בליל ט"ו
 37. בן עיר שנמצא כרגע בירושלים
 38. בן פרזות בירושלים - פורים משולש
 39. בניגוד לדעת ההורים
 40. בניגוד לדעת ההורים
 41. בעל קורא קטן - מגילת אסתר
 42. בעל קורא קטן - מגילת אסתר
 43. בעל קורא - חזקתו
 44. בעל קורא - פעם שנייה
 45. בעל קורא שדיבר בין הקריאה לברכות
 46. בקבוק מים - משלוח מנות
 47. ברית מילה
 48. ברכות - קריאה ללא מנין
 49. ברכות המגילה
 50. ברכת הרב את ריבנו אצל נשים
 51. ברכת שהחיינו
 52. בשר
 53. גויים
 54. דיבר בין הברכות לקריאה או לאחריה
 55. דילג על פסוקים
 56. דיני תענית אסתר
 57. הבאת מגילה בשבת
 58. הבאת מגילה בשבת
 59. הבאת מגילה בשבת
 60. הבאת מגילה בשבת
 61. הבאת מגילה ותחפושת בשבת
 62. הבדלה במוצאי שבת ליל פורים
 63. הבדלה במוצאי שבת ליל פורים
 64. הבדלה במוצאי שבת ליל פורים
 65. הבדלה ותחפושת והבאת מגילה בשבת
 66. הגדרה פרזים וכרכים
 67. החסיר מילה
 68. החרמת חזיזים
 69. החרמת חזיזים
 70. החרמת חזיזים
 71. החרמת חזיזים
 72. החרמת חזיזים
 73. הכנה בשבת לקריאת מגילה
 74. הכנות לקריאה
 75. הכנסת כלה
 76. הכשר אחר
 77. המאחר לשמיעת המגילה
 78. המאחר לשמיעת המגילה
 79. הנמצא במטוס מתי יקרא מגילה
 80. זכר למחצית השקל - נשים
 81. זמן בסומי
 82. זמן סעודת פורים
 83. זמני הקריאה
 84. חולה - שבת זכור
 85. חולה סכרת
 86. חולי סכרת
 87. חולים הפטורים מהצום
 88. חולשה
 89. חיוב מתנות לאביונים בפורים
 90. חיוב מתנות לאביונים בפורים
 91. חיוב מתנות לאביונים בפורים
 92. חיוב נשים בסעודת פורים
 93. חיוב נשים בסעודת פורים
 94. חיוב נשים בפרשת זכור
 95. חיוב נשים בפרשת זכור
 96. חיוב נשים בפרשת זכור
 97. חייב איניש לבסומי
 98. חייבים במשלוח מנות
 99. חיילים- שכרות בפורים
 100. חלה - משלוח מנות
 101. חלם בזמן הקריאה
 102. חתן וכלה
 103. חתן וכלה - תענית
 104. טיפול שיניים בתענית אסתר
 105. טיפולי שיניים
 106. טלטול מגילה בשבת
 107. טלטול מגילה בשבת
 108. טלפונית
 109. טעימה לפני קריאת המגילה
 110. טעימה לפני קריאת המגילה
 111. טעמים בגוף המגילה
 112. ידיעת המקבל
 113. יולדת - תענית אסתר
 114. יום שישי
 115. יוצא לדרך לפני פורים
 116. ילד עני
 117. ילד עני
 118. ילדים
 119. ילדים בתענית אסתר
 120. ילדים בתענית אסתר
 121. ילדים ענים
 122. ירקות ופירות
 123. ישיבה או עמידה בקריאה לנשים
 124. ישיבה או עמידה בקריאה לנשים
 125. כאב ראש - שתיית יין
 126. כביסה בפורים
 127. כביסה בפורים
 128. כלי שלא הוטבל
 129. כמה משלוח מנות?
 130. כמה מתנות לאביונים
 131. כספי מעשר כספים
 132. כרטיס אשראי
 133. כרכים בטו' החל בשבת
 134. כתיבה - אשה
 135. לא ברך על הקריאה
 136. לא מתאפשרת קריאה בי"ד
 137. לא קרא בי"ד
 138. לא קרא בי"ד
 139. לא קראו ביום
 140. לא שילם עבור משלוח מנות
 141. לא שמע מילה
 142. לא שמע קריאה בלילה
 143. לאדם שאינו שומר תורה ומצוות
 144. לבסומי בפוריא -מתי
 145. לברך עם הקורא
 146. להסתפר בתענית אסתר
 147. להעיר למפריעים באמצע המגילה
 148. להתפלל עם התחפושת
 149. להתפלל עם התחפושת
 150. לחלק קריאת המגילה
 151. לחם
 152. ליידע מי הנותן
 153. ליידע מי הנותן
 154. ליל פורים - סעודה
 155. ללא טעמים
 156. ללא לחם
 157. ללא מניין - "זכור"
 158. למי שולחים משלוח מנות
 159. למי שולחים משלוח מנות
 160. למי שולחים משלוח מנות
 161. לפני הקריאה
 162. לפני השקיעה
 163. לתת לאברכים עניים ובחורי ישיבות
 164. לתת לגבאי צדקה בו ביום
 165. מאבטחים - שכרות בפורים
 166. מאכלים קפואים
 167. מגילה באמצעות הרדיו
 168. מגילה לא כשרה
 169. מגילת אסתר שנפלה על הרצפה
 170. מגילת קלף שנפלה
 171. מגילת קלף שנפלה
 172. מהות מנהג - מחצית השקל
 173. מוסיקה בתענית אסתר
 174. מוסיקה בתענית אסתר
 175. מועד
 176. מחוסר הכרה מתנות לאביונים
 177. מחצית השקל - ערכו
 178. מחצית השקל - ערכו תשע"ט
 179. מחתן ילדים
 180. מטפלת בחולים
 181. מיני מתיקה קטנים
 182. מלאכה
 183. מלאכה בפורים
 184. ממתקים
 185. מנה חמה
 186. מנות בשר וחלב
 187. מניין בקריאת זכור לנשים או לחולים
 188. מניקה מעוברת
 189. מנת בשר ומנת חלב
 190. מספר קוראים
 191. מעשר כספים
 192. מקום ודרך רחוקה
 193. מרבים בשמחה - כיצד?
 194. משלוח בעל לאשתו
 195. משלוח למי שאינו אוהבו
 196. משלוח למי שלא שומר תורה ומצוות
 197. משלוח מנות - בני מוקפים
 198. משלוח מנות - בני מוקפים
 199. משלוח מנות - אבל
 200. משלוח מנות - אבל
 201. משלוח מנות - טבילת כלי
 202. משלוח מנות - טבילת כלי
 203. משלוח מנות - מה וכמה
 204. משלוח מנות - מה וכמה
 205. משלוח מנות - מה וכמה
 206. משלוח מנות באמצעות חנות
 207. משלוח מנות בהכשר שהמקבל לא אוכל
 208. משלוח מנות בעילום שם
 209. משלוח מנות בפנימיה
 210. משלוח מנות בשותפות
 211. משלוח מנות דורון
 212. משלוח מנות דורון
 213. משלוח מנות ומתנות לאביונים ביחד
 214. משלוח מנות ומתנות לאביונים ביחד
 215. משלוח מנות חיוב נשים
 216. משלוח מנות חיוב נשים
 217. משלוח מנות לאבל
 218. משלוח מנות לאבל - חוסר ידיעה
 219. משלוח מנות לבנו
 220. משלוח מנות למי שאינו אוהבו
 221. משלוח מנות למי שאינו בביתו
 222. משלוח מנות למי שלא יאכלם
 223. משלוח מנות למי שלא יאכלם
 224. משלוח מנות למי שלא יאכלם
 225. משלוח מנות לפני פורים
 226. משלוח מנות לקטן
 227. משלוח מנות לקטן
 228. משלוח מנות לקטן
 229. משלוח מנות עבור מחוסר הכרה
 230. משלוח נוסף
 231. משקים אחרים
 232. מתנות אביונים - אין במקומו
 233. מתנות אביונים - אין במקומו
 234. מתנות אביונים - אין במקומו
 235. מתנות אביונים - אין במקומו
 236. מתנות או משלוח מנות דבני פרזים לבני הכרך
 237. מתנות לאביונים לפני פורים
 238. מתנות לאביונים לפני פורים
 239. מתנות לאביונים - ילד קטן
 240. מתנות לאביונים - קטן
 241. מתנות לאביונים בצ'ק
 242. מתנות לאביונים בצ'ק
 243. מתנות לאביונים דרך הבנק
 244. מתנות לאביונים חיוב נשים
 245. מתנות לאביונים לאברך בכולל
 246. מתנות לאביונים ממעשר כספים
 247. מתנות לאביונים קודם פורים בשביל סעודת פורים
 248. מתנות לעניים - בני מוקפים
 249. מתנות לעניים - בני מוקפים
 250. נאנס - שבת זכור
 251. נוסח עדות בקריאת המגילה
 252. נוסחי עדות
 253. נזק כתוצאה משיכרות
 254. ניחום אבלים
 255. ניקוד המגילה
 256. נישואים, בר מצווה או אירוסים יחד עם סעודת פורים
 257. נישואים, בר מצווה או אירוסים יחד עם סעודת פורים
 258. נישואין בליל תענית אסתר
 259. נכרי - מתנות לאביונים
 260. נפצים - החרמתם
 261. נשואה - מתנות לאביונים
 262. נשואה - מתנות לאביונים
 263. נשים
 264. נשים בפרשת פרה
 265. נשים בקריאה מגילה בציבור
 266. סודה
 267. סכומים קטנים או סכומים גדולים
 268. סעודה שלישית לפני מגילה כשחל במוצ"ש
 269. סעודת ברית מילה וסעודת פורים
 270. סעודת ברית מילה וסעודת פורים
 271. סעודת פורים ביום שישי
 272. סעודת פורים ביום שישי
 273. סעודת פורים הנמשכת לילה
 274. ספר
 275. ספרים, בגדים וכו'
 276. עד מתי - הקריאה ביום
 277. עד מתי - קריאה בלילה
 278. עד מתי?
 279. עילום שם
 280. עיתוי זכר למחצית השקל
 281. על הניסים - פורים משולש
 282. על הניסים - פורים משולש
 283. על הניסים בבן פרוז שבא למוקפים
 284. על הניסים בבן פרוז שבא למוקפים
 285. על הניסים בבן פרוז שבא למוקפים
 286. עלות השחר
 287. עליה לתורה לבן פרזים בכרך
 288. עמידה בקריאת זכור
 289. עניי עירך קודמים
 290. עניית אמן בשידור ישיר
 291. עשיר
 292. עשרת בני המן בנשימה אחת מחומש
 293. פטורין מהצום
 294. פיקדון לעני עד פורים
 295. פלפל ממולא
 296. פרוז- זמן שהות
 297. פרשת זכור
 298. פרשת זכור- מבטא - עדות
 299. פתיחת חנויות בפורים
 300. פתיחת חנויות בפורים
 301. צ'ק של אחר
 302. צביעת שיער
 303. צביעת שערות
 304. ציווי הוריו שלא להשתכר
 305. ציורים וברכות
 306. קבורה בליל פורים
 307. קודם חצות
 308. קורונה - מצוות פורים
 309. קורנה, חולה
 310. קטן בקריאת הפטרה בפרשת זכור
 311. קטנים - בסומי
 312. קריאה ביחיד
 313. קריאה במקומות שונים
 314. קריאה לבני ט"ו על ידי בן י"ד
 315. קריאה לבני ט"ו על ידי בן י"ד
 316. קריאת המגילה בקרית ספר
 317. קריאת המגילה לגברים על ידי אשה
 318. קריאת המגילה לגברים על ידי אשה
 319. קריאת המגילה על יד קטן
 320. קריאת המגילה על יד קטן
 321. קריאת זכור לנשים
 322. קריאת מגילה - בעל קורא עם אוזניות
 323. קריאת מגילה אבל בשבעה
 324. קריאת מגילה אבל בשבעה
 325. קריאת מגילה אבל בשבעה
 326. קריאת מגילה אבל בשבעה
 327. קריאת מגילה אבל בשבעה
 328. קריאת מגילה בטלפון ורם קול
 329. קריאת מגילה ללא טעמים
 330. קריאת מגילה לנשים
 331. קריאת מגילה לנשים
 332. קריאת מגילה על יד אבל
 333. קריאת מגילה על יד אבל
 334. קריאת מגילה על ידי אשה
 335. רב פורים
 336. רחיצה בתענית אסתר
 337. רחפן
 338. רמקול
 339. שהחיינו בעניין בן עיר שבא לכרך
 340. שווי מתנה לאביונים
 341. שומע מגילה לא כהברתו
 342. שימוש אחר
 343. שיעור מתנה לאביון
 344. שיעור שתיית יין
 345. שכח לומר על הניסים בברכת המזון
 346. שכח לומר על הניסים בתפילה
 347. שכחו פרשת שקלים
 348. שכרות אשה בפורים
 349. שלא להרעיש ב"המן"
 350. שלא מדעתו - מגילה
 351. שלח ביום שישי - כרכים
 352. שלח ביום שישי - כרכים
 353. שלח בלילה
 354. שלח לפני פורים
 355. שליח - משלוח מנות
 356. שליח או אישית
 357. שמחה באדר א
 358. שמחה באדר ראשון
 359. שמחה בשני הימים?
 360. שמיעת מגילה בשידור ישיר
 361. שמיעת מנגינות ושירים
 362. שני משקים
 363. שני סוגי עוגות
 364. שתיית מיץ ענבים במקום יין
 365. תחנון - פורים משולש
 366. תחפושת בפורים בגדי המין השני
 367. תחפושת בשבת
 368. תחפושת בשבת
 369. תחפושת בשבת
 370. תחפושת והבאת מגילה בשבת
 371. תחפושת לאשה ולהפך
 372. תחפושת של גוים
 373. תחפושת של כומר, נזיר
 374. תיבת "זכור"
 375. תייר מחו"ל
 376. תלושים למשלוח מנות
 377. תנאי
 378. תנאי בהחזרת משלוח מנות
 379. תספורת
 380. תספורת, גילוח וקציצת ציפורניים בפורים
 381. תענית אסתר
 382. תענית אסתר
 383. תענית לחוצה את קו התאריך
 384. תפילה וקריאת המגילה במניין נץ או ברוב עם
 385. תפילין ר"ת בפורים
 386. תשלומין למי שלא שלח
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה