תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר "שו"ת הלכה אקטואלי"

 

1. עצם השימוש באתר שו"ת הלכה אקטואלי (להלן: "האתר"), מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באתר. לפיכך, קרא תנאים אלו היטב. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אל תעשה כל שימוש באתר.

2 ידוע לך שאין מטרת האתר לפסוק לך הלכה כיצד לנהוג ועליך לברר בכל הלכה את מסורת בית אביך או אצל רבך, ממילא לא תיהיה לך כל טענה או תביעה מבעלי האתר לא בעולם הזה (ראה בהמשך) ולא בעולם הבא. האתר משמש למעשה מעין אינדקס לספרי השו"ת וכל כוונתו לעשות לקורא הכרות עם צדדים שונים בהלכה ולהפנות את הקורא למקור ההלכתי ולפוסק על מנת שיעיין בפסיקה השלמה ובתהליך הפסיקה של הפוסק.

3 האתר יהיה רשאי לשנות את תנאי השימוש לפי שיקול דעתו וללא צורך בהודעה מראש.

4. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר, כלפי השימוש בו וכלפי התכנים המצויים בו. השימוש באתר ובתכנים המצויים בו ובכל דבר אחר הקשור ו/או כרוך באתר ייעשה על אחריותך המלאה.

5. ידוע לך כי האתר איננו נושא בכל אחריות למהימנות התוכן, דיוקו, ואמינותו, ולכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך, לכבודך, לרכושך ו/או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו ו/או הסתמכות עליהם ו/או מעצם פרסומם באתר.

6 כל חומר המובא באתר בשם גורמים אחרים באמצעות קישורים/קבצים או כמידע אין הדבר מעיד בשום צורה שהאתר נותן את סמיכתו/אישורו/תוקף לתכנים שם, שהרי קטונתי מלהביע דעה או הלכה בדברי גדולים.

7 החומר באתר מובא כמידע בלבד וגם זאת רק על פי הבנתו של בעל האתר, לכן הגולש מוזמן להעיר לבעל האתר בכל מקום בו טעה בהבנת הפסיקה.

8. אתה מתחייב להשתמש בתכנים שבאתר ובקבצים המותקנים באתר רק לשימושך האישי ולא לפרסם אותם ברבים, לרבות אתרי אינטרנט וחומר מודפס, למטרת רווח ממוני ו/או רווח רוחני או למטרה אחרת וזאת ללא הסכמה בכתב מצד מנהל האתר.

9. אתה מתחייב לשמור את הקרדיט המלא למפרסם התוכן ולאתר ולמקורות המצוטטים, בכל שימוש ו/או הדפסת ו/או הפצת תוכן מהאתר, בין בשימוש פרטי ובין בשימוש קבוצתי וכדומה.

10. כל הפרסומים המותקנים באתר בכל אופן שהוא (הן באמצעות קישור והן באמצעות תוכן פנימי והן באמצעות קובץ מצורף והן בכל דרך שהיא) הם באחריות המפרסמים בלבד וכל הזכויות שמורות להם ורק להם.

11. כל גורם הרואה עצמו נפגע בשל הפרת זכות יוצרים או בגין לשון הרע או בגין סיבה אחרת מתבקש לפנות מיידית למפעיל האתר בהודעה כתובה ומנומקת ומפעיל האתר מתחייב להסיר את ההפרה/הפגיעה מיד ובאופן מיידי במידה ותימצא סיבה מוצדקת לכך.

12. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני התורה. בית הדין הרבני לענייני ממונות בגוש עציון נקבעו כמקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנובע ו/או כרוך לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש. 

מומלץ לעיין גם ב "אודות"

 

בברכה

ישעיהו שפירא 

הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה