אודות

אתר שו"ת פורטל הלכה אקטואלי – אינדקס הלכתי


הלימוד באתר זה - לרפואת נכדי - אלעד צפריר בן דנה


רעיון "לידתו" של האתר זה, נולד.. כאשר כלתי דנה פנתה אלי בשאלה הלכתית בהיות נכדנו (אלעד צפריר בן דנה), הזקוק עדין לרחמי שמים, בבית לווינשטיין ברעננה. לא יכולתי לענות לה על השאלה כיון שלא היו מצויים בידי ספרי הלכה רלוונטיים. מתוך כך, נזכרתי במקרים דומים נוספים בהם לא היה  בקרבתי ספר הלכה ממנו יכולנו ללמוד כיצד לנהוג מיידית. הדברים חזרו על עצמם בשליחויות שונות שבגינן אני נוסע לחו"ל, ובהזדמנויות רבות במסגרת עבודתי.

לכן, עלה בדעתי להקים לי לשימושי אתר זה, אשר ישרת אותי כשאני נצרך לדבר הלכה ואיני נמצא ליד ארון הספרים. קיבלתי עלי בעצה אחת עם רבותיי, להתחיל ללמוד ספרי שו"ת ולרשום לי בקצרה (לתזכורת), באתר זה את ההלכה הסופית המופיעה בשו"ת וזאת כמובן על פי הבנתי הדלה. למעשה, כוונתי כאן ליצור לי מעין אינדקס של אלפי שותי"ם וספרי הלכה, וזאת על מנת שארוויח בבחינת "פעמים כי טוב": פעם אחת לרשום לי באינדקס זה תמצית קצרה של ההלכה בשו"ת,  ופעם נוספת לרשום את המקור ההלכתי ממנו למדתי את מסקנת ההלכה, על מנת שבכל הזדמנות אוכל לעיין  בספר השו"ת עצמו ולהבין את המכלול והתהליך של הפוסק באותו ספר עד הגיעו למסקנה ההלכתית.  
כאמור, אין האתר בא לפסוק לי הלכה, אלא לתת לי היכרות ראשונית בלבד ומיידע לגבי ההלכה, ולשמש למעשה מעין אינדקס / מאגר המפנה  למקור ההלכתי לצורך לימוד ועיון. שהרי לכתחילה עלי לנהוג על פי המסורת שבידי מבית אבותיי,  ובעת הצורך לשאול מורה הלכה כיצד לנהוג הלכה ולמעשה.

ידוע  הרי, שבשאלות מסוימות  עשויים להיות היבטים נוספים הקשורים לשואל או למשיב, למקום, לחידושי הזמן ועוד, לפיכך עשויה התשובה שציטטתי באינדקס זהלהשתנות לכאן או לכאן.

יצאתי  מתוך הנחה שכאשר איני נמצא ליד ארון הספרים,  אוכל להיכנס לאתר זה  מכל מקום בו אני נמצא, לראות את הכיוון של הפסק ההלכתי, וזאת במקרים שקיימת דחיפות ונחיצות מיידית לקבלת תשובה לבעיה העומדת בפני. כמובן שלאחר מכן אתייעץ עם רבותיי כיצד לנהוג.השאלות שאספתי לי  באינדקס השו"ת שבאתר מתייחסות ל:

נושאים חדשים, אקטואליים ועכשוויים
שאלות חוזרות ונשנות
שאלות הקשורות בחיי יום יום
שאלות שנשאלנו על ידי הגולשים


כיוון שהאתר נמצא בשלבי הקמה, יתכן ויש שאלות בהן רשמתי לי בינתיים, רק תשובה אחת של פוסק אחד. יש להניח שבהמשך, לכשאגיע לספרי שו"ת נוספים בהם יש תשובה נוספת הנותנת עוד כיוון או פסיקה שונה / חולקת, אזי אוסיף גם אותה.


נעזרתי בבניית האתר בבני, הרב הראל שפירא, מייסד ומנהל האתר ללימוד הדף היומי - פורטל הדף היומי ואתר סמיכה לרבנות,


ולבסוף:
האתר מוקדש לזכרם של אבי מורי האדמו"ר הרב אלימלך שפירא זצ"ל האדמו"ר מפיאסצנה – גרודזיסק בתל אביב ולזכר אמי מורתי בלומה צפורה לבית קאליש – חסידות וורקא.
לזכר חותני הרב שלמה מן - ההר זצ"ל, רבה של בית וגן בירושלים, ולזכר חותנתי הרבנית מטילדה לבית אגסי.  

שנזכה ללמוד, לשנן הלכה בכל יום, לעשות ולקיים.

ישעיהו (שייקה) שפירא
ת.ד 422 אלון שבות - גוש עציון 90433

Shapiray1@gmail.com

 

הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה